OB-ATH

Forrige uke nådde hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) sitt høyeste nivå noen sinne. Torsdag steg OSEBX til rett over 863 og har gitt omkring 6% avkastning så langt i år.

 Hovedindeksen i Norge har passert bestenoteringen fra før børsfallet, mens hovedindeksen i USA er verdt rundt 7% mindre enn bestenoteringen fra januar i år. Uroen på børs har i Norge sluppet taket, mens skepsisen fremdeles er tilstede blant investorer i USA selv om det snart er 100 dager siden det kraftige fallet på børs startet.

Hovedindeksen i Norge har fått god hjelp av at den har et høyt innslag av energi. Grafen under viser endringene i estimatene til analytikerne for inntjeningen i selskapene for 2018. Vi ser at analytikerne har justert opp estimatene for årets inntjening med over 20% for energiselskapene. Det er ikke kun i Norge analytikere har blitt mer positive til sektoren, også i USA har analytikerne økt anslagene sine for inntjeningen med i overkant av 20%. Mønsteret i denne typen estimat har ofte likhetstrekk med nyttårsforsett; et nytt år startes med optimisme og høye forventninger, disse forventingene dempes gradvis ettersom fornuften tar overhånd og utfordringene tikker inn. Det er dermed positivt for aksjemarkedet når estimatene unngår denne gradvise nedskrivningen. Selskapene på Oslo Børs som opererer innen energi har som helhet gitt en avkastning på 18% så langt i år.