Markedskommentarer

Markedskommentarer

Norsk detaljhandel skuffet.

Detaljhandelen i Norge har i det siste vist en solid utvikling, den sterke konsumveksten den senere tid ble trukket frem som et av momentene til hvorfor vår egen sentralbank er mer positive til landets økonomi og derfor fremskjøv tidspunktet for når det er passende med en renteheving. Det var i forkant ventet at fredagens tall for detaljhandel ville vise en vekst på 0,2 prosent fra juli til august, men den faktiske målingen viste et fall på 0,6 prosent. Endringen i detaljhandel på månedsbasis er en volatil serie, den svake målingen vanner ikke ut den positive trenden for årsveksten i forbruket. I september falt forbrukertilliten noe tilbake fra et svært høyt nivå tross fallende boligpriser, arbeidsmarkedet er fortsatt i bedring og fallet i arbeidsledighet har vært raskere enn det sentralbanken så for seg i juni. Positive konsumenter og et bedre arbeidsmarked taler for at den positive trenden i forbruket ikke vil bli brutt.


USA - Nord-Korea
Det er kontakt mellom myndighetene i USA og Nord-Korea. Lørdag bekreftet den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson at de tester Pyongyangs appetitt på samtaler, amerikanerne vil finne ut om Nord-Korea er villige til å forhandle om å oppgi sitt atomprogram. Trump undergravde kommentarene ved å tvitre at Tillerson ‘’kaster bort tiden sin,’’ presidenten la til ‘’spar energien din, Rex.’’

Markedsdata
Fredag denne uken får vi tallene som av mange oppfattes som månedens høydepunkt. Amerikansk sysselsetting vil være påvirket av stormene Harvey og Irma, det er forventet at 85 000 sluttet seg til arbeidsmarkedet i september sammenlignet med 156 000 i august. Onsdag denne uken skal Yellen tale, kommentarer omkring hvordan sentralbanksjefen tolker svake inflasjonstall blir av særskilt stor interesse. Fredag fikk vi inflasjonstall fra USA, den årlige prisveksten der volatile komponenter er utelatt viste 1,4 prosent, dette var svakere enn ventet. Fed hevder hardnakket at rentene skal opp i desember, markedet priser nå inn en sannsynlighet på omkring 70 prosent for at dette vil skje.