Markedskommentarer januar

Markedskommentarer januar

Aksje- og rentekommentarer for januar 2021

Aksjemarkedet

Avkastningen for verdensindeksen ble flat i januar, med en nedgang på 0,18 % i lokal valuta. Men selv om totalen endte uforandret var det langt fra en kjedelig måned. I første halvdel av måneden fortsatte euforien fra slutten av fjoråret, risikoaksjer fortsatte himmelferden, og de toneangivende børsene var opp 3-5 %. Siste halvdel av måneden var identisk, bare med motsatt fortegn. Grunnen til stemningsskifte var bekymring om nye mutasjoner av viruset med en potensiell tredje bølge, samt begivenhetene rundt aksjen Gamestop. Sjelden har en aksje fått så mye oppmerksomhet i både tradisjonelle og sosiale medier som denne. Grunnen er at historien har veldig mange aspekter som berører både sosialisme, politikk, finanseliten versus småinvestorer, kraften i sosiale nettverk, prising av aksjer, aksjemanipulasjon, markedsreguleringer osv.  Aksjemarkedet tolket dette negativt i frykt for at dette er symptom på en boble under utvikling. Spørsmålet er om den voldsomme innsprøytningen av likviditet har gjort at prisen på aksjer i større grad er ett resultat av en overflod av penger som behøver avkastning, enn at det reflekterer underliggende inntjening til selskapene.

Rentemarkedet

Som nevnt i kommentarer for aksjemarkedet avsluttet 2020 med stor tro på at økonomiene ville komme seg raskt tilbake, og inngangen til 2021 startet også positivt. Mot slutten av måneden opplevde vi derimot at markedene nok en gang tok innover seg at vaksineringen tar tid, nye nedstenginger av samfunn og at pandemien langt fra er over enda. Bekymringen var ikke like stor i kredittmarkedene som i aksjemarkedene. Vi har imidlertid sett over tid at rentene har kommet en del opp fra bunnen i fjor, og dette er ikke positivt for fastrenteobligasjoner. I det nordiske markedet er imidlertid majoriteten av obligasjonene utstedt med flytende renter, og dermed et mindre problem her. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har holdt seg rolig og beveger seg fra 0,49 % til 0,48 %. 2 års swap rente har kommet opp fra 0,59 % til 0,65 %, mens 10 års swap rente har steget fra 1,29 % til 1,35 %. EURNOK har gjennom måneden beveget seg fra 10,48 til 10,40, mens USDNOK beveger seg fra 8,56 til 8,58 ved månedsslutt.

Vi ser ofte fallende kredittpåslag i det norske markedet i januar, og årets utgave er ikke noe unntak. Kredittpåslagene for fondsobligasjoner for norske kystbanker falt mellom 5-10 rentepunkter. Vi forventer ikke store overraskelser fra de norske bankene fremover. Med fortsatt begrensninger i utbyttebetalingene vil bankene fortsette å styrke balansen, og vi er komfortabel med risikoen ved å eie kredittobligasjoner i norske banker. Norske høyrenteobligasjoner presterte også meget bra i januar, og likviditeten synes å være høy. Vi ser fortsatt stor verdi i det norske høyrentemarkedet. Effektiv rente er fortsatt høyere enn ved inngangen til 2020, og prisingen av norske høyrenteobligasjoner sammenlignet med internasjonalt virker attraktiv.