Markedskommentarer desember

Markedskommentarer desember

Aksje- og rentekommentarer for desember 2020

Aksjemarkedet

Børsene avsluttet den siste måneden i 2020 sterkt med 5 % oppgang på verdensindeksen (lokal valuta), men ei sterk krone reduserte avkastningen målt i norske kroner. Selv om smittetallene har økt og det har dukket opp muterte varianter av viruset, fokuserte investorene heller på lansering av vaksineprogrammene. Oppgangen bar også preg av å være ett klassisk nyttårsrally, hvor de aksjene som har gjort det best i 2020 fikk ett ekstra løft, samt at høyrisiko-aksjer steg kraftig. Nyttårseffekten har blitt mer og mer vannet ut over tid, og de siste årene har det nesten ikke vært noe effekt å snakke om. Forklaringen på at den slo til igjen i 2020 kan være at effekten bruker være størst når markedet har lagt bak seg en korreksjon, i tillegg til at det i kjølvannet av pandemien har vokst frem mange kortsiktige trading-investorer/spekulanter som trekkes til denne type aksjer.    

Ser vi på hele 2020 steg verdensindeksen 16,25 % målt i lokal valuta. Vinnere ble teknologiaksjer og teknologitunge NASDAQ-indeksen steg med hele 43,65 %. I tillegg gjorde ESG (grønne) -aksjer det veldig bra, eksemplifisert med Tesla som steg over700 % i løpet av året. Europa var den regionen som gjorde det dårligst med et fall på 5 % og olje var den svakeste sektoren.

 

Rentemarkedet

Positive finansmarkeder, sterkere krone og høyere rente var gjennomgangstonen i desember. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har steget fra 0,36 % til 0,49 %. Styringsrenten i Norge ble kuttet til 0 i mai, og det er ikke snarlige forventninger om renteøkninger i 2021. Økningen skyldes likviditetsutfordringer i norske kroner ved årsslutt, og de fleste forventer at det store påslaget mellom styringsrenten og pengemarkedsrenten kun er midlertidig. Selv om norske renter nominelt fremstår som høye i forhold til andre land er realrenten i Norge blant de aller laveste i verden. Vi måler realrenten ved differansen mellom 10 års swaprente og snitt kjerneinflasjon over det siste året. En kjerneinflasjon på 2,89 % og 10 års swap rente på 1,29 % gir dermed en realrente på minus 1,6 %. Tilsvarende realrente for USA og Sverige er henholdsvis minus 0,73 % og minus 0,98 %. Norsk inflasjon er langt høyere enn hos våre handelspartnere. 2 års swap rente har kommet opp fra 0,49 % til 0,59 %, mens 10 års swap rente har steget fra 1,11 % til 1,29 %. EURNOK har gjennom måneden beveget seg fra 10,60 til 10,48, mens USDNOK beveger seg fra 8,85 til 8,56 ved månedsslutt.

I det norske kredittmarkedet fortsatte den positive stemningen i årets siste måned. Økende risikoappetitt blant investorene medfører lavere kredittpåslag, og særlig for høyrenteobligasjoner fortsetter reprisingen av markedet. Vi synes det nordiske høyrentemarkedet fortsatt virker attraktivt priset. Kredittpåslagene for det nordiske markedet ligger omtrent 2 prosentpoeng over det amerikanske markedet. I det norske bankmarkedet er markedene stabile. Det er liten bevegelse i prisingen av seniorlån, mens ansvarlig lån og fondsobligasjoner opplevde at kredittpåslagene falt med 3-5 rentepunkter.