Markedskommentar 05.11.19

Markedskommentar 05.11.19

109 måneder på rad

Selv om vi nå ser tegn til en avmatning i den globale økonomien, så fortsetter den amerikanske økonomien å produsere arbeidsplasser. De amerikanske arbeidsmarkedstallene (også kalt nonfarm payrolls) for oktober viste en vekst i sysselsettingen på 128 tusen, mot ventet 85 tusen personer. I tillegg ble sysselsettingen revidert opp med til sammen 95 tusen personer for de to foregående månedene. Dermed har utviklingen vært en del bedre enn forventet. Arbeidsledigheten i USA er nå nede på 3,6%. Som den lyseblå streken i grafen under viser så var ledigheten helt oppe på 10% etter finanskrisen. Arbeidsledigheten er nå den laveste på 50 år. Ikke siden Nixon var President har ledigheten vært lavere. Grafen under viser også hvor mange måneder på rad det har vært positiv vekst i arbeidsmarkedet i denne oppgangsperioden. Som vi ser så er rekken med positive rapporter vært skyhøyt over tidligere oppgangsperioder. Hele 109 måneder på rad har den månedlige sysselsettingsrapporten gitt positive vekst. Den forrige rekorden var 47 måneder på rad og kom på 90-tallet. Denne rekken med positive tall har dannet mye av grunnlaget for hvorfor det amerikanske aksjemarkedet har fortsatt å være sterkt. Samtidig ser vi nå signaler på at bedriftene merker effektene av handelskrigen og at aktiviteten er fallende. Dette vil snart gjøre seg gjeldende i arbeidsmarkedet og rekken av positive rapporter vil dermed kunne bli brutt om ikke lenge.