Kontakt

Vårt sentralbord er betjent fra 09.00-12.00 og 13.00- 16.00 alle hverdager.   

 

Våre distribusjonsbanker og samarbeidsbanker: 

 
SpareBank 1 SMN  
SpareBank 1 Nord-Norge  
SpareBank 1 Østlandet  
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Private Banking  
SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking  
SpareBank 1 Østfold Akershus Private Banking  
SpareBank 1 Nordvest  
SpareBank 1 Ringerike Hadeland  
SpareBank 1 Hallingdal Valdres